home

Inka Rybářová

otevřít otevřít otevřít

informace

INKA RYBÁŘOVÁ je zpěvačka, která je v současné době jednou z nejvýraznějších osobností v oblasti dětské písničkové tvorby. Díky své umělecké a tvůrčí činnosti i vysoké profesionální úrovni, kterou dosahují její pořady, je jedním z nejvíce obsazovaných umělců u nás (vyprodukuje i 260 pořadů ročně). Má na svém kontě již pět vydaných autorských CD, které slaví u dětí nevídaný úspěch.

vystoupení

Její pořady doprovází klaun Dendy Rybka a další účinkující z jejího kouzelného hudebního „akvárka“ Inka-teamu, mezi kterými je i malý kouzelník Endy Bonbóny, dětská zpěvačka Kačka Žvejkačka, mluvící zvířátka a velký maňásek skřítek Filda, kterého Inka ovládá technikou břichomluvectví. Inka je vynikající zpěvačkou, herečkou i moderátorkou a její pořady, které se vyznačují hravostí, lehkostí a rychlými proměnami, je nutno objednávat s velkým předstihem, protože je o ně obrovský zájem!

JAK SE DĚLÁ SLUNÍČKO - celoroční pořad ve spolupráci s časopisem Sluníčko a MF. Hádanky, povídánky, pohádky, písničky, barvy a písmenka, to všechno je převedeno do dramatické podoby a proloženo písničkami tak, že se malí diváci velice hravou formou dozvídají o tom, jak vzniká jeden z nejčtenějších časopisů pro děti u nás. Je vhodný pro MŠ, družiny i ZŠ. Realizujeme jej v prostorách kulturního domu, ale i v školních zařízeních. Každé dítě se stává spoluúčinkujícím a aktivně se zapojuje do děje pořadu. Nikdo se nenudí a všechny děti udrží pozornost celých 60 minut.

VELKÁ ZAHRADNÍ PÁRTY - reprezentační pořad na zahradě MŠ a ZŠ. Koná se odpoledne a pozváni jsou všichni rodiče, zástupci města i těch rodin, jejichž děti do školky teprve půjdou. Všichni se společně s dětmi baví, tančí a soutěží. Rodiny posedávají na lavičkách a dekách na zahradě, pijí kávu a příjemně se baví. Pro všechny je připravené něco na zub, opékání buřtů, sladkosti od maminek atd. Z naší strany je možné zajistit zdarma stánek s občerstvením

Obdobou je: ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - Slavnostní pořad k ukončení školního roku, jehož součástí je pasování nastávajících školáků na školáky. Pořad vtipně doprovází klaun Dendy Rybka se svým kouzelným pasovadlem. Po skončení šerpování a rozdání upomínkových předmětů od školky, jdou děti tančit a soutěžit s Inkou, která celý pořad prokládá veselými písničkami.

NÁMOŘNICKÝ BÁL – zábavný pořad karnevalového typu, který lze realizovat i na zahradě školky. Soutěže jsou zaměřeny na moře, ryby, bublinky a jsou prokládány písničkami. Děti jsou přestrojené za námořníky, mořské víly, ryby, vodníky a pohádkové vodní postavy. Pořad lze realizovat na zahradě, hřišti ZŠ, nebo i ve školce. (Zajímavé varianty vznikají uprostřed sídliště, nebo v létě u rybníka).

VELKÁ DĚTSKÁ PESTRÁDA –během celého roku - estrádní pořad s Inkou, jejími písničkami, kouzelníkem Grinem a jeho zvířátky, (či iluzionistou Milošem Bednářem, sběratelem starých kouzelnických kuriozit), nebo dalšími účinkujícími. Lze jej provést v malém uměleckém obsazení nebo dramaturgicky upravit a přizvat další účinkující podle přání pořadatele (např. mima Jaroslava Čejku, žongléra Ronyho, cvičené pejsky, dětskou módní přehlídku atd.) a zrealizovat ve velkém sále kulturního domu pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.

BAČKŮRKOVÝ BÁL – veselý dětský ples nejen pro Popelky. Smích a legrace, tanec, soutěže a hledání té pravé Bačkůrkové princezny společně s písničkami Inky Rybářové, dává pořadu neopakovatelnou atmosféru dětského světa fantazie. Soutěží se o nejkrásněji vyzdobené bačkůrky dětí, ke kterým jim často ladí i celý kostým. Součástí pořadu je vyhlášení cen za nejkrásnější pantoflíček namalovaný a vystřižený z papíru, vyrobený doma za pomoci celé rodiny. Pořad se hodí pro kulturní domy, MŠ i ZŠ.

MAŠKARNÍ PLES - velký dětský KARNEVAL S INKOU – s živě zpívanými písničkami, zábavnými soutěžemi, do kterých se zapojí celá rodina, tancem a zábavou, zkrátka takový, který jste u vás ještě neměli. Odměny přivezeme, tombolu a občerstvení si zajistí pořadatel.

STRAŠIDLÁCKÁ HUDRIÁDA – velký slet pohádkových strašidel. Malé strašidýlko Hudradlo by se rádo dostalo mezi opravdovská strašidla, ale musí proto splnit mnoho těžkých úkolů. Děti mu pomáhají a společně si dokazují, že přátelství je nad všechna kouzla. Malí diváci jsou převlečeni za strašidla, udělují se Bu-bu ceny a hrají se hry strašidelných názvů a receptur. Inka provází celým pořadem, zpívá, řídí soutěže a skvěle baví všechna malá i velká strašidýlka. Pořad je vhodný pro děti všech věkových kategorií a je vhodný do prostoru, kde je možno tančit.

DEN ÚSMĚVŮ – pořad o kamarádech a přátelství, o tom, co znamená mít rád a umět potěšit. Je objednáván v hlavně v září a v říjnu, kdy se děti seznamují s novými kamarády ve školkách a školách. Lze jej uspořádat v odpoledních hodinách a o víkendech, aby se jej mohli zúčasnit i rodiče a sourozenci, kteří mezi sebou navazují přátelství pro budoucí školní rok. Lze jej obohatit o burzu výrobků a odložených hraček od dětí. Výtěžek jde podle přání dětí na různé účely charitativního, pomocného, příspěvkového, SOS a jiného charakteru.

DRAKIÁDA – pořad na září, říjen, listopad pro celou rodinu, města, MŠ, ZŠ. Soutěže spojené s létáním draků jsou propojené písničkami u kterých děti tančí. Pro větší pohodu a spokojenost dětí a jejich rodičů je vhodné připravit občerstvení (můžeme zajistit i my) horký čaj, grog, svařené víno, stejky, gyros, atd.

ŠTRŮDLOVÁNÍ – podzimní pořad pro celou rodinu. Zapadá do koncepce Rámcových plánů, kdy se celý týden děti učí rozpoznávat ovoce, zeleninu, hrají si na obchody a učí se nakupovat, společně upečou štrůdly a dobroty z jablek pro rodiče, zhotoví si další pomůcky a dárky, které během pořadu rodičům převádí. Koná-li se pořad v odpoledních hodinách, je vhodné pozvat i zástupce obce v rámci celoroční školní spolupráce. Je-li pořad realizován v KD, mohou se jako odměny do tomboly používat sladkosti z jablíček. Je také možné jej doplnit výstavou podzimního ovoce v rámci úspěchů zahrádkářů města, či obce. Pořad je plný písniček, tance a je každoročně hojně objednáván a to nejen pro jeho sladkou náplň.

SVATEBNÍ DEN ve školce - Pořad patří do koncepce vzdělávacích programů - rodina, vztahy, tradice, je objednáván celý rok. Společně s Inkou si hrajeme na Svatební den, kdy se děti domluví a vytvoří mezi sebou svatební páry. Nevěsty mají opravdové svatební šaty a závoje, chlapci shání prstýnky a kytice. Paní ředitelka nechá vytisknout svatební oznámení (nebo si je děti namalují samy) a stane se oddávajícím. Svatebnímu obřadu i hostině jsou přítomni rodiče. Inka celý pořad uvádí a provází hezkými tanečními písničkami, na které všichni tančí. Realizuje se v MŠ, nebo v KD.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – Pořad s podzimní tématikou, o zvířátkách, zahrádce a přírodě, doplněný soutěžemi a písničkami. Pro MŠ a 1. st. ZŠ.

HODY, HODY DOPROVODY – veselý velikonoční pořad o tradicích, jaru a namlouvání.

MIKULÁŠSKÁ MERENDA S NADÍLKOU – s čertem a Mikulášem

HURÁ VÁNOCE – s písničkami a veselou náladou se těšíme na vánoce

INKA VE ŠKOLE - Respektuje Rámcový plán, rozvíjí ho a přizpůsobuje se požadavkům pedagogů a zaměření školy. Paní učitelky nemusí děti nikam převážet, pořady realizuje přímo v prostorách školních zařízení, v tělocvičně, školní jídelně, hale, nebo ve třídě. Některé odpolední pořady s rodiči se osvědčily konat na školní zahradě, nebo hřišti. Včetně vlastní aparatury, i k ozvučení exteriéru. Pořady upravuje podle přání pořadatele, můžeme přizvat další účinkující, nebo vystoupit pouze v určitých blocích.

Dopolední pořady jsou určené 1. stupni ZŠ, odpolední družině, nebo dětem a jejich rodičům. Nevyhýbá se dětem z 2. stupně, kteří k malým spolužákům mají hezký vztah a chtějí pomáhat při realizaci pořadu jako tanečníci nebo pomocníci. Pokud v pořadech chtějí děti vystoupit a ukázat rodičům něco z činnosti svých kroužků, není problém.

 POŘADY PRO KULTURNÍ DOMY, OBCHODNÍ CENTRA

DALŠÍ TYPY POŘADŮ S INKOU RYBÁŘOVOU:

Podnikové akce, Sjezdy rodáků, Dny Města, Rozloučení s prázdninami, Masopusty, Posvícení, Čarodějnice, Dny Horníků, Den dětí, MDŽ, Halloween, Dětský Silvestr, Kateřinské slavnosti, Hudební pořady pro Školy v přírodě, Pořady pro obchodní centra, Narozeninové párty, Besedy a moderování akcí, Mateřinky, Sídlištní oslavy, Festivalové akce, Reprezentativní pořady pro sjezdy dětských domovů, mentálně postižených, Pořady na podporu nemocnic….atd.      novinky facebook G+ Youtube
[CNW:Counter]